โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผลการคัดเลือกนักเรียนระดับประถม และระดับอนุบาลประกาศรายชื่อ  ผลการคัดเลือกนักเรียนระดับประถม และระดับอนุบาล (นักเรียนใหม่) ประจำปีการศึกษา 2559 

 

คลิกที่นี่ >>