โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ร่วมแสดงความยินดี 

 
 
   

 

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับน้องอนุบาลที่ไปแข่งกีฬาอนุบาลลิมปิก เชียงใหม่เกมส์ 2018 ครั้งแรก ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 

 

ภาพ -  คณะครูปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ข้อมูล - งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ // นางสาวนิชชิมา  บัวประเสริฐยิ่ง

รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>> ที่นี่ได้เลยนะคะ