โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ


        เมื่อวันพุธ ที่ 20 กันยายน 2560 ที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรมเพื่อมอบประกาศเกียรติบัตรสำหรับเยาวชนดีเด่นของเทศบาลนครเชียงใหม่โดยมีนายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นผู้มอบ ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ในส่วนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มีการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่น ของเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อเข้ารับมอบประกาศเกียรติบัตร จำนวน 1 คน ได้แก่ เด็กหญิงอรจีรา มีบุญ ที่มีผลการเรียน และความประพฤติเรียบร้อย

 

คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม ที่ Facebook  คลิกที่นี่ >>>>