โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดี 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
ได้รับรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี “วันไหว้ครู” ระดับปฐมวัย
วันที่ 21 มิถุนายน 2562
ณ อาคารปฐมวัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์  อุดาการ  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ได้มอบเกียรติบัตรและของรางวัลให้กับเด็กนักเรียนปฐมวัยที่ประกวดวาดภาพระบายสี “วันไหว้ครู” ที่จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ อาคารปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ