โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 16
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ เข้าร่วมกิจกรรมของ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กับ สมาคมเครื่องบินกระดาษพับ ใน "การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 16" การแข่งขันสุดมันส์ ที่ท้าทายจินตนาการ และเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กับ "การแข่งขันเครืองบินกระดาษ พับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 16 ประลองทักษะและฝีมือ ในการทำให้กระดาษแผ่นเล็กๆ เพียงแผ่นเดียว กลายเป็นเครื่องร่อนที่สามารถลอย อยู่กลางอากาศให้ได้นานที่สุด ร่วมวัดความสามารถกับคู่แข่งจากทั่วประเทศไทย เพื่อค้นหาจ้าวแห่งเครื่องบินกระดาษพับของไทย ไปคว้าชัย ณ ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ได้จัดการสนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยเครือข่าย ระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตฯ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งหมด 19 คน ผลการแข่งขันรอบตัดสิน ผ่านสถิติมาตรฐาน 11 คน (ผู้แข่งขันทั้งหมด 100 กว่าคน)  ผลการแข่งขัน นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ได้รางวัลรองชนะเลิศอับดับ1 ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนภูมิภาค ไปคัดตัวแทนระดับประเทศ จำนวน 1 คน คือ เด็กชายพิรภพ ปุญญะวัฒน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในงาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562 รอบคัดเลือก 16 - 23 สิงหาคม 2562 ในรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 25 สิงหาคม 2562 ศูนย์การแสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ต่อไป (ผู้ฝึกสอนพับเครื่องบินกระดาษพับ นายมนตรกฤต ญาณวชิรสกุล) 

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (โรงเรียนสาธิตฯแสดงระดับชั้น)

อันดับ ชื่อ-สกุล สถิติ (วินาที) วันที่แข่งขัน นักเรียนชั้น
1 ด.ช. ภัทรดนัยย์ แต้มมาก 13.78 2 ส.ค. 62   -
2 ด.ช. พิรภพ ปุญญะวัฒน์ 13.22 2 ส.ค. 62   ป.6
3 ด.ช. ศักรินทร์ เกตุจันทร์ 13.06 2 ส.ค. 62   -
4 ด.ช. แสงเมือง ลุงตา 12.78 2 ส.ค. 62   -
5 ด.ช. กฤตเมธ ปารีแก้ว 12.57 2 ส.ค. 62   -
6 ด.ช. ธัญพิสิษฐ์ สิทธิขันแก้ว 12.53 2 ส.ค. 62   -
7 ด.ช. นที สง่าผากุล 12.25 1 ส.ค. 62   -
8 ด.ช. ภานุพงศ์ กิติ 12.22 2 ส.ค. 62   -
9 ด.ช. วรินทร แสนสำราญ 11.94 1 ส.ค. 62   -
10 ด.ช. กฤตวิทย์ มงคลอัญชลี 11.78 1 ส.ค. 62   -
11 ด.ช. กฤษณ์ เคนคำ 11.57 2 ส.ค. 62   ป.3
12 ด.ช. ตรีเพชร กุนกัน 11.50 2 ส.ค. 62   ป.6
13 ด.ช. รัฐภูมิ ศรีภูมินทร์ 11.40 2 ส.ค. 62   -
14 ด.ช. พีรพัฒน์ พรมใจ 11.34 2 ส.ค. 62   -
15 ด.ช. ธีรเดช เป็งน้อย 11.31 2 ส.ค. 62   -
16 ด.ช. สิรวิชญ์ อภิวงค์ 11.25 2 ส.ค. 62   ป.3
17 ด.ช. ยอดแสง ลุงเก 11.16 2 ส.ค. 62   -
18 ด.ช. ปราชญ์ มาลัย 10.87 2 ส.ค. 62   ป.5
19 ด.ช. บัณฑิต คำสร้อย 10.62 1 ส.ค. 62   -
20 ด.ช. ไอกึ๊ด นายอุง 10.37 2 ส.ค. 62   -
21 ด.ช. ศุภณัฏฐ์ เมืองเย็น 10.25 2 ส.ค. 62   ป.3
22 ด.ช. ณิชภูมิ สกุลศิริกร 9.97 1 ส.ค. 62   ป.6
23 ด.ช. ธนวิชญ์ บุญช้างเผือก 9.85 1 ส.ค. 62   ป.3
24 ด.ช. ชีวานนท์ จรัสนิวัฒน์ 9.78 2 ส.ค. 62   ป.5
25 ด.ช. รชต ธิน่าน 9.62 2 ส.ค. 62   -
26 ด.ช. วิโรจน์ อีแสน 9.53 2 ส.ค. 62   -
27 ด.ช. กษิดิ์เดช พุทธัง 9.32 2 ส.ค. 62   ป.6
28 ด.ช. ต้นน้ำ จองคำ 9.31 1 ส.ค. 62   -
29 ด.ช. จตุภัทร คำสร้อย 9.29 2 ส.ค. 62   -
30 ด.ช. จักรภูมิ สืบท้าวสกุล 9.25 2 ส.ค. 62   -
31 ด.ช. รชนนท์ สุภาวงค์ 9.16 2 ส.ค. 62   ป.6