โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรม ไทย-ญี่ปุ่นด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการ แลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรมภายใต้ความร่วมมือ MOU ระดับมหาวิทยาลัย
ระหว่างนักศึกษาและคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกียวโตเพื่อการภาษา ประเทศญี่ปุ่น และนักศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

ทั้งนี้นักศึกษาดังกล่าวได้กำหนดกิจกรรมสังเกตการณ์การเรียนการสอนและกิจกรรมแลกเปลี่ยนฯ ระหว่างวันที่ 15-23 สิงหาคม 2561 
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
 

ภาพ : บุคลากรโรงเรียนสาธิคฯ

ข้อมูล : นายทศพล  ยานันท์ และนางสาวนิชชิมา  บัวประเสริฐยิ่ง

 

 

รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>> ที่นี่ได้เลยนะคะ