โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รางวัลชนะเลิศ โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายพีรศิลป์ ธนากรสิทธิ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้เป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันหัวข้อบรรยายธรรมะ ระดับประถมศีกษาปีที่ ๖   ในงานสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2559 ผลปรากฎว่า เด็กชายพีรศิลป์ ธนากรสิทธิ์  ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ ของสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารี  ณ พุทธสถาน จังหวัดเชียงใหม่