โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ต้อนรับคณะบุคคล ดูงานจากโรงเรียนสาธิตปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ต้อนรับคณะบุคคลศึกษาดูงานจาก โรงเรียนสาธิตปฐมวัย คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

   
   
   

 

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
แผนกปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม้ ร่วมให้การต้อนรับคณะบุคคลศึกษาดูงานจาก โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
พร้อมกันนี้ แผนกปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมกาดหมั้วคัวฮอม ของดีบ้านเฮา เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราได้จัดให้เด็กๆได้มีประสบการณ์ เรียนรู้ เกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรมล้านนา พร้อมต้อนรับคณะดูงาน

รูปภาพ :
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ // นางสาวนิชชิมา  บัวประเสริฐยิ่ง
และ ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>> ที่นี่ได้เลยนะคะ