โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จัดอบรมธรรมศึกษา ชั้นตรี โทจัดอบรมธรรมศึกษา ชั้นตรี โท
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
ณ ชั้น 5 อาคารราชภัฏ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

 

 
 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้จัดอบรมธรรมศึกษา ชั้นตรี โท ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ก่อนทำการสอบจริง โดยมีคณะพระวิทยากร แม่กองธรรมสนามหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ชั้น 5 อาคารราชภัฏ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ