โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เยาวชนดีเด่นเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561
       

            โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงญาณิศา บุญดาว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่นเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 จัดโดทยเทศบาลนครเชียงใหม่ ในวันที่ 16 กันยายน 2561 จากนายกเทศมนตรึนครเชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณปกรณ์ ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 


ภาพ -  ข้อมูล - งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>> ที่นี่ได้เลยนะคะ