โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันเด็ก ณ ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยมะโอกิจกรรมวันเด็ก
เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563
ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยมะโอ
อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 
 
 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยการนำของ อาจารย์ ดร.กฤษฎา บุญชม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ และคณะครูจำนวน 8 ท่าน เดินทางไปยังศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยมะโอ เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับเด็กๆที่อยู่ในที่ห่างไกล ใน“โครงการเด็กชายแดนแผ่นดินไทย สืบสานพระปณิธานของพ่อ” โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีการเล่นเกมกับนักเรียน การแสดงของนักเรียน และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย และทางโรงเรียนได้นำอุปกรณ์การเรียน ของเล่น และขนมต่างๆ ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตฯ ไปมอบให้กับนักเรียนทุกคน สร้างความสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับนักเรียนเป็นอย่างมาก โดยกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเมือวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยมะโอ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ