โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาปริญาโท จาก Kyoto University of Education, JAPAN 


 

 

ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ได้ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท 

จาก Kyoto University of Education, JAPAN
ระหว่าวันที่ 16-18 กันยายน 2558The 6th KUE The United Graduate School of Professional Teacher Education, KํYOTO University of Education

Students Short Term Educational Training Program THAI 2015
September 16th Wednesday - 18th Friday Student

คลิกชมภาพทั้งหมด คลิกที่นี่ >>