โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายพิรุณพัตร์ ศุภางงคะรัตน์ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายพิรุณพัตร์ ศุภางงคะรัตน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ้นดับ 1 คลาส DB ชาย Division 2 THE CHAMPIONS NTJGF JUNIOR GOLF CHAMPIONSHIPS 2014-2015 จากสมาพันธ์กอล์ฟเยาวชน ภาคเหนือ  ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฏาคม 2558 ณ สนามเชียงใหม่ อินทนนท์กอล์ฟ แอน เนเจอรัลรีสอร์ท จ.เชียงใหม่