โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา พร้อมผ้าอาบน้ำฝนเมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2558 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา พร้อมผ้าอาบน้ำฝน แด่พระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี