โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา Top Model Thailand 2015ขอแสดงความยินดีกับด.ช.พรีศิลป์ ธนากรสิทธิ์ หรือน้องฟลุ๊คกี้นักเรียนชั้นป. 5/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดTop Model Thailand 2015 รุ่น SENIOR BOY ได้รับถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี Grand Final 12-13 ธันวาคม 2558 ณ @ WESTGATE HALL (Floor 4) @CentralPlaza Westgate กรุงเทพมหานคร