โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน : ลีลาวดีชื่อพรรณไม้  :   ลีลาวดี               รหัสพรรณไม้ 7-50300-001-009

ชื่อพื้นเมือง      : ลีลาวดี,ลั่นทม,จำปา, จำปาลาว และจำปาขอม 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Plumeria spp.

ชื่อวงศ์           : Apocynaceae     

ชื่อสามัญ        : Frangipani , Pagoda tree, Temple tree.

ลักษณะทั่วไป (Characteristic) : มีขนาดตั้งแต่พุ่มเตี้ยแคระ จนถึงต้นที่สูงมาก ลำต้นแตกกิ่งก้านสขาและพุ่มใบสวยงาม มีน้ำยางสีขาวข้น ใบ เป็นใบเดี่ยว มีการเรียงตัวแบบสลับและหนาแน่นใกล้ปลายกิ่ง    ดอก โดยทั่วไปจะมีขนาดใหญ่ถึงกลาง กลีบดอกมี 5 กลีบ  ฝัก มีลักษณะคล้ายกับฝักต้นชวนชม ฝักอ่อนสีจะมีสีเขียวเมื่อแก่ฝักจะมีสีแดงถึงดำ

ประโยชน์   :   ต้น  =   ใช้ปรุงเป็นยารักษาโรคลำไส้พิการของม้า       ใบ  =  ใบแห้งชงน้ำร้อนดื่มรักษาโรคหอบหืด  เปลือกราก  =  เป็นยารักษาโรคหนองใน ยาถ่าย แก้โรคไขข้ออักเสบ ขับลม     เปลือกต้น  =  ต้มเป็นยาถ่าย ขับระดู แก้ไข้ แก้โรคโกโนเรีย จัดทำโดย    อ.มนตรกฤต ญาณวชิรสกุล