โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน : ไทรย้อยใบแหลมชื่อพรรณไม้  :   ไทรย้อย                             รหัสพรรณไม้ 7-50300-001-008

ชื่อพื้นเมือง      : ไทรย้อยใบแหลม 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Feroniella benjamina.

ชื่อวงศ์           : RUTACEAE    

ลักษณะเด่นของพืช  : ใบเรียวแหลมสีเขียว

บริเวณที่พบ  : ข้างตึก 24 ห้องวิชาการ

ลักษณะทั่วไป : เป็นไม้ต้น  เรือนยอดเป็นรูปร่ม  มีความสูง  12  เมตร  ความกว้าง  5  เมตร  อาศัยอยู่บนบก  ลำต้นเหนือดินตั้งตรงเองได้   เปลือกลำต้นสีน้ำตาลเทา  ผิวเรียบ   มียาง สีขาวขุ่น   ใบเดี่ยว  สีเขียว  ขนาดแผ่นใบ  กว้าง  3  เซนติเมตร  ยาว  7 เซนติเมตร   การเรียงตัวของใบบนกิ่งแบบสลับ    รูปร่างแผ่นใบรูปรี   ปลายใบเรียวแหลม  โคนใบมน   ขอบใบเรียบ  ดอกช่อ  ตำแหน่งที่ออกดอกบริเวณซอกใบ  ไม่มีกลีบเลี้ยง ไม่มีกลีบดอก ผลเป็นผลเดี่ยว  ผลสดมีเนื้อหนึ่งถึงหลายเมล็ด  ผลอ่อนสีเขียว  ผลแก่สีเหลืองเข้ม  รูปร่างกลม  จำนวนเมล็ดมีจำนวนมาก  สีขาว รูปรี

การใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น : ผลเป็นอาหารของนก   ทำให้เกิดสมดุลตามระบบนิเวศ ทั้งในป่าและเมือง    รากเป็นยาบำรุงน้ำนม  รากอากาศขับปัสสาวะ  แก้ไตพิการ ดอกผลและยาง  ขับปัสสาวะ แก้ท้องเสีย แก้ตกเลือด   ขับพยาธิ แก้อาการอักเสบ หรือลดการติดเชื้อจัดทำโดย    อ.มนตรกฤต ญาณวชิรสกุล