โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน : เหลืองปรีดียาธรชื่อพรรณไม้  :   เหลืองปรีดียาธร               รหัสพรรณไม้ 7-50300-001-006/1

ชื่อพื้นเมือง      : เปียงพะโก โพะเพ่ , ดอกเสี้ยว 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tabebuia  argentea  Britton

ชื่อวงศ์           : BIGNONIACEAE     

ชื่อสามัญ        : Silver Trumpet Tree

ลักษณะทั่วไป (Characteristic) : ลำต้น ไม้ต้นชนาดเล็ก ผลัดใบ เรือนยอดรูปไข่ แตกกิ่งก้านเป็นชั้นๆ เปลือกสีน้ำตาล แตกเป็นร่องขรุขระ ลักษณะใบ  ใบประกอบรูปนิ้วมือ ใบย่อย 5-7 ใบ ใบรูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 2-4 เซนติเมตร ยาว 6-18 เซนติเมตร ปลายใบมนหรือแหลม โคนใบมนหรือสอบ ขอบใบเรียบ ผิวใบสีเขียวเหลือบสีเงินทั้งสองด้าน ลักษณะดอก : ดอก สีเหลือง ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกที่ปลายกิ่ง ช่อละ 5-7 ดอก โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 แฉก คล้ายรูปเเตร ลักษณะผล : ผลแห้งแตก เป็นฝัก ยาว 10 เซนติเมตร สีเทามีเส้นสีดำตามแนวยาว เมล็ดมีปีกเป็นเยื่อใสบางๆ มีจำนวนมากจัดทำโดย    อ.มนตรกฤต ญาณวชิรสกุล