โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสาธิตจูเนียร์คัพ ครั้งที่ 10คำสั่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ 77 / 2560

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสาธิตจูเนียร์คัพ ครั้งที่ 10

ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560