โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน : พวงครามชื่อพรรณไม้  :   พวงคราม , ช่อม่วง               รหัสพรรณไม้ 7-50300-001-001/5

ชื่อพื้นเมือง      : ช่อม่วง 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Petrea volubilis L.

ชื่อวงศ์           : VERBENACEAE     

ชื่อสามัญ        : Purple wreath, Sandpaper vine, Queen's wreath

ลักษณะทั่วไป (Characteristic) : ไม้เลื้อย  เนื้อเเข็ง  อายุหลายปี  เลื้อยแบบพาดพิงได้ไกลถึง 12 เมตร เปลือกสี
น้ำตาลอ่อน หรือสีเทาอ่อนกิ่งอ่อนมีขน

ใบ (Foliage) :   ใบเดี่ยว  เรียงตรงช้าม   รูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 5-7 เซนติเมตร ยาว 8-11 เซนติเมตร ปลายใบแหลม   โคนใบสอบ แผ่นใบค่อนข้างหนาแข็ง ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้ม ด้านล่างสีจางกว่าและเป็นขุย

ดอก (Flower) : สีม่วงเข้ม ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะตามซอกใบ  ช่อดอกยาว 20-25 เซนติเมตร  ใบประดับ
สีม่วงอ่อนถึงสีคราม  รูปขอบขนานปลายมน   โคนใบประดับเชื่อมกันเป็นหลอด  ปลายแยก 5 กลีบ โคนกลีบ
ดอกเชื่อมเป็นหลอด ปลายแยก 5 กลีบ มี 1 กลีบแต้มสีขาว ร่วงง่าย ดอกบานเต็มที่กว้าง 2-3 เซนติเมตรจัดทำโดย    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2