โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน : มะละกอชื่อพรรณไม้  :   มะละกอ , บ่าก้วยเต๋ด               รหัสพรรณไม้ 7-50300-001-001/1

ชื่อพื้นเมือง :  ภาคกลาง เรียก มะละกอ  ภาคอีสานเรียก บักหุ่ง  ภาคใต้ เรียก ลอกอ  ภาคเหนือเรียก มะก๊วยเต็ด ก๊วยเท็ด

ชื่อวิทยาศาสตร์:   CARICA PAPYYA L.

ชื่อวงศ์: CARICACEAE

ชื่อสามัญ : PAPAYA.

ลักษณะวิสัย :  สามารถเจริญเติบโตได้ดีในทุกสภาพภูมิอากาศ ดินร่วนปนทรายที่มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง มีความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ระหว่าง 6.0-6.8 มะละกอใช้ผลบริโภคทั้งผลดิบและผลสุก ใบ  ลักษณะของใบเป็นหยัก เว้าลึก แยกเป็นแฉกประมาณ 7-9 แฉก แต่ละแฉกจะมีร้อยเว้าเล็ก ๆ เหมือนกับขนนก ใบมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-2 ฟุต   ดอก  ดอกออกเป็นช่อ ห้อยลง ลักษณะของดอกเป็นดอกตัวผู้ มีสีเหลือง หรือสีนวล กลีบดอกยาวประมาณ 2 ซม. กลิ่นหอม กลีบดอกบางโคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอด ข้างในหลอดมีเกสร สำหรับดอกเพศเมีย ออกเป็นกระจุก หรือดอกเดี่ยว กลีบดอกยาวประมาณ 2.5 นิ้ว มีสีเหลือง โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอด ข้างในหลอดมีเกสรจัดทำโดย    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 /1