โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน : มะยมชื่อพรรณไม้  :   มะยม               รหัสพรรณไม้ 7-50300-001-001/1

ชื่อพื้นเมือง :  มะยม , ภาคเหนือ เรียก บ่ายม , ภาคอีสาน เรียก หมักยม  หมากยม , ภาคใต้ เรียก ยม

ชื่อวิทยาศาสตร์:   Phyllanthus acidus Skeels.

ชื่อวงศ์: EUPHORBIACEAE

ชื่อสามัญ : Star Gooseberry

ลักษณะวิสัย :  ไม้ต้น  พืชบก  กลางแจ้ง  สูง  5  เมตร  กว้าง  2  เมตร  รูปร่ม  ลำต้นเหนือดินตั้งต้นได้เอง  ผิวหยาบขรุขระต้นอ่อนสีเขียวอ่อน  ต้นแก่สีเทาปนน้ำตาล  ไม่มีน้ำยาง  ใบแบบขนนกปลายคี่  ใบอ่อนสีเขียวอ่อน  ใบแก่สีเหลือง  กว้าง  4  เซนติเมตร  ยาว  7  เซนติเมตร  ใบเรียงสลับระนาบเดียว  รูปไข่  ปลายใบเรียวแหลม  โคนใบมน  ขอบใบเรียบ  ดอกช่อเชิงลด  ออกดอกตามลำต้นหรือกิ่ง  ดอกสีขาวแกมเหลือง  กลีบเลี้ยงสีขาว  5  กลีบ  กลีบดอก  สีเหลือง  6  กลีบ  เกสรตัวผู้สีเหลือง     5  อัน  เกสรตัวเมียสีขาว  1  อัน  รังไข่อยู่กึ่งใต้วงกลีบ  กลีบดอกแยกกัน  ผลสด  ผลเมล็ดเดียวแข็ง  ผลอ่อนสีเขียวอ่อน  ผลแก่สีเหลือง  ผลกลมมี  1  เมล็ดต่อ  1  ผล  ราก แก้โรคผิวหนัง  แก้ผดผื่นคัน  เปลือกแก้ไข้ทับระดู   บำรุงประสาทจัดทำโดย    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2