โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล “ฉงซินคัพ ครั้งที่ 13”คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่   128 / 2562

เรื่อง  ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล “ฉงซินคัพ ครั้งที่ 13”

ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จังหวัดเชียงใหม่
 

สั่ง ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562