โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหมากรุกสากล ระดับนานาชาติ             เด็กหญิงสิริน บุตรสำราญ (เจียเจีย) นักเรียนชั้น ป. 2/1 ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันหมากรุกสากลระดับนานาชาติฯ รายการ Harrow Inter-School Chess Tournament 2016 : Under 8 Girls on 6 February, 2016 in Bangkok, Thailand