โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พิธีมอบเข็มกลัดสภานักเรียน ให้กับคณะสภานักเรียนใหม่พิธีมอบเข็มกลัดสภานักเรียน ให้กับคณะสภานักเรียนใหม่ ประจำปี 2562
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับสภานักเรียนชุดใหม่
ประจำปีการศึกษา 2562

 

 

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนสาธิตฯ นำโดยรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ อาจารย์ปริยาพร กองคำ และคณะครูโรงเรียนสาธิตฯ ได้ทำพิธีมอบเข็มกลัดสภานักเรียน ให้กับคณะสภานักเรียนใหม่ ประจำปี 2562  โดยที่สภานักเรียนจะเป็นผู้นำในการทำกิจกรรมหน้าเสาธง และนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน 
 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ