โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงการอบรมศิลปะการแสดงล้านนาร่วมสมัย จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่โครงการอบรมศิลปะการแสดงล้านนาร่วมสมัย (เต้น Cover Dance + กลองสะบัดชัย)
ระหว่างวันที่ 21-22, 28-29 พฤศจิกายน​ 2563
ณ ห้องอบรมชั้น 2 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า​ จังหวัดเชียงใหม่

 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่​ ได้ส่ง ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมศิลปะการแสดงล้านนาร่วมสมัย (เต้น Cover Dance + กลองสะบัดชัย) จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21-22, 28-29 พฤศจิกายน​ 2563 ณ ห้องอบรมชั้น 2 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า​ จังหวัดเชียงใหม่

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ