โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียน ด.ญ.กัญญรัตน์ สินธุชัยขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงกัญญรัตน์ สินธุชัย 
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   
ได้รับรางวัลเด็กดีเด่นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ด.ญ.กัญญรัตน์ สินธุชัย นักเรียนชั้นป.5 ได้รับรางวัลเด็กดีเด่นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบโล่จากนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นางสาวนิชชิมา  บัวประเสริฐยิ่ง / นายทศพล  ยานันท์

รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ