โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 15 รอบคัดเลือกระดับภูมิภาคคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  77  / 2561

เรื่อง  ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ

ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 15 รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค

ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่