โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและเฝ้าดูแลความเสี่ยงจาก COVID-19 และไข้หวัดใหญ่ กิจกรรมงานประจำปี “ชื่นช่อพวงคราม” ปีการศึกษา 2562 

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง  มาตรการเฝ้าระวังและเฝ้าดูแลความเสี่ยงจาก COVID-19 และไข้หวัดใหญ่

กิจกรรมงานประจำปี “ชื่นช่อพวงคราม” ปีการศึกษา 2562

ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2563

 


คลิกเพื่อดูเอกสารประกาศ !! >>>