โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนคนเก่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายพุทธพงศ์ ยานุพรหม และ
เด็กชายอรรถกร พุ่มพวง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ที่สามารถสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปริ้นส์รอยเเยลวิทยาลัย

 

 

ภาพ   -   ข้อมูล  : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>> ที่นี่ได้เลยนะคะ