โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง

 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายคณพศ ศุภวรางกูล เด็กชายศุภเศรษฐ์ นิเทศศิลป์ และเด็กหญิงชนกานต์ ฟูกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพ -  ข้อมูล  : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นายทศพล  ยานันท์ และนางสาวนิชชิมา  บัวประเสริฐยิ่ง

รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>> ที่นี่ได้เลยนะคะ