โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงการพี่สอนน้อง ปีการศึกษา 2558โรงเรียนสาธิต มร.ชม. จัดโครงการพี่สอนน้อง  เน้นการเรียนรู้จริงผ่านฐานกิจกรรม
                 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 อาจารย์กิตตินันท์ หอมฟุ้ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมภายใต้โครงการ “พี่สอนน้อง” ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่า “กิจกรรม นำสู่การเรียนรู้” มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงเรียนรู้การทำงานเป็นทีม การเป็นผู้นำทางวิชาการสามารถถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้อื่นได้ โดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ประกอบด้วยฐานกิจกรรมทางวิชาการ 10 ฐาน ได้แก่ ฐานวิชาศิลปะ ฐานะวิชาคณิตศาสตร์ ฐานวิชาพระพุทธศาสนา ฐานวิชาสังคมศึกษา ฐานวิชาสังคมไทย ฐานวิชาประวัติศาสตร์ ฐานวิชาวิทยาศาสตร์ ฐานวิชาภาษาจีน ฐานวิชาภาษาอังกฤษ และฐานวิชาสุขศึกษา ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ข่าว : พัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภาพ: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลิงค์หัวข้อข่าว  คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลย