โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนคนเก่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีเด็กหญิงดลพร ผ่องพันธ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 และเด็กชายอชิระ โนสัก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ที่สามารถสอบเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทเรียนดี ของโรงเรียนยุพราชได้
และขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายทัพพเศรษฐ ผกานนท์ เดฏชายอชิระ โนสัก และเด็กหญิงณัฐฏณิชา ตาน้อย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ที่สามารถสอบชิงทุนเรียนฟรี ของโรงเรียนวิชัยวิทยาได้

 

 

ภาพ   -   ข้อมูล  : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>> ที่นี่ได้เลยนะคะ