โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส “ฉงซินคัพ” ครั้งที่ 3คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  110/ 2560

เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียน

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส “ฉงซินคัพ” ครั้งที่ 3

ณ สนามกีฬาเทเบิลเทนนิส โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

ลงวันที่ 13 กันยาน 2560