โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มุทิตาจิตคุณครูเกษียณอายุราชการ ปี 2559โรงเรียนสาธิตฯ จัดงานมุทิตาจิตคุณครูเกษียณอายุราชการ ปี 2559 ได้แก่ ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ อาจารย์วันทนีย์ ชุมชอบ  และ ครูแม่หน้อยศรีธร สุทธาชัย


โดยมี ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน ชมรมผู้ปกครอง และบุคลากรเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ณ โรงแรม เชียงใหม่การ์เด้นท์ ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click