โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษา จาก Kyoto Kacho University 


วันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ได้ให้การต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษา จาก Kyoto Kacho University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 7 คนได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คลิกชมภาพทั้งหมด ที่นี่ >>