โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพบรรยากาศเปิดเทอมวันแรก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563ภาพบรรยากาศ เปิดเทอมวันแรก ปีการศึกษา 2563
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 
 
 
 

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ