โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน : ต้นโพธิ์

วันพุธที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561


สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน : ลีลาวดี

วันพุธที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561


สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน : ไทรย้อยใบแหลม

วันพุธที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561


สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน : แคนา

วันพุธที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561


สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน : เหลืองปรีดียาธร

วันพุธที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561


สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน : เสี้ยวดอกขาว

วันอังคารที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561


สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน : พวงคราม

วันอังคารที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561


สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน : มะละกอ

วันอังคารที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561


สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน : มะยม

วันอังคารที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561


สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน : มะนาว

พืชศึกษา เรื่อง มะนาว

วันอังคารที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561


แผนการสอนทุกวิชา หลักสูตร 2551 ป.1-ป.3

บทความที่ 2

วันเสาร์ที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558


วันนี้มีวิจัยในชั้นเรียน ..มีหลากหลายวิชา เป็นร้อยเรื่อง เชิญครู - อาจารย์ ทุกท่านเลือกโหลดไปใช้งาน ได้ตามใจชอบครับ...หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับ...เด็กไทย..อนาคตของชาติ

บทความที่ ๑

วันเสาร์ที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558