โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายงานประจำปี 2563

2563

วันศุกร์ที่ 8 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

ดาวน์โหลด : รายงานประจำปี 2563

รายงานประจำปี 2562

2562

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ดาวน์โหลด : รายงานประจำปี 2562

บทสรุปผู้บริหารรายงานประจำปี 61

2561

วันพุธที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562


รายงานประจำปี 2561

2561

วันพุธที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ดาวน์โหลด : รายงานประจำปี 2561

รายงานประจำปี

2557

วันพุธที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558

ดาวน์โหลด : รายงานประจำปี

กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

2552

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558


กิจกรรม / โครงการ

2552

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558

ดาวน์โหลด : กิจกรรม / โครงการ

รายงานประจําป SAR

2552

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558

ดาวน์โหลด : รายงานประจําป SAR