โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

WETV วีทีวีคุยข่าว สาธิต มรชม จัดกิจกรรม OPEN HOUSE

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง

TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021​ ในรอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดเชียงใหม่​

กิจกรรมวัน Happy Halloween ระดับปฐมวัย

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ อาคารปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กิจกรรมลอยกระทง ระดับปฐมวัย

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ อาคารปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กิจกรรมวัน Happy Halloween

วันที่ 30 ตุลาคม 2563

กิจกรรมลอยกระทง

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563

งานแสดงมุทิตาจิต

รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 61

วันภาษไทย ปี 61

จิตอาสา61

หล่อเทียนพรรษา61

รับขวัญพวงคราม61

ไหว้ครู61

เลือกตั้ง61

ประชุมผุ้ปกครอง

ประชุมปฏิบัติการ


: รายงานประจำปี 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

: บทสรุปผู้บริหารรายงานประจำปี 61 ประจำปีงบประมาณ 2561

: รายงานประจำปี 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

: รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2557

: กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2552

อ่านต่อ


: คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมศิลปะการแสดงล้านนาร่วมสมัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564

: คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนขับเคลื่อนโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงสำหรับเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

: คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับประถมศึกษา (เพิ่มเติม)

: คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมผู้ประสานงานกิจกรรมสร้างสรรค์ ศูนย์เยาวชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564

: คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับประถมศึกษา

: คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ในระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2563)

: คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรม เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์การกีฬาขั้นพื้นฐานกับการพัฒนาเด็ก

: คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7- 8 พฤศจิกายน 2563 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Community Learning : PLC) ในหัวข้อ “การเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ ผ่านแผนฃจัดการเรียนรู้ 5 องค

: คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียนกิจกรรมทางด้านภาษาต่างประเทศ (วันฮาโลวีน)

: คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
คลังความรู้เพิ่มเติม
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
23
เดือนนี้
475
เดือนที่แล้ว
626
ปีนี้
8,387
ปีที่แล้ว
7,990